Barem d'admissió

CRITERIS GENERALS

 Germans matriculats al Centre

 Pares, mares o tutors legals que treballen     al Centre

 40 punts

40 punts

 

Domicili dins de l'àrea de proximitat del   Centre

 Lloc de treball dels pares en l'àrea   d'influència

 Domicili dins de la mateixa població del   Centre

30 punts

20 punts

 

10 punts

 Quan el pare o la mare, tutor o tutora,siguin benenficiaris   de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció   dels fills a càrrec de la persona perceptora.

                       10 punts

Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau   igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o   tutora, un germà o una germana del l'alumne o alumna   acrediti una discapacitiat igual o superiroal 33 %.

                     10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARI  

 Formar part de família nombrosa i/o  monoarental

                      15 punts


Vincles d'interès


També et pot interessar...

Com pots fer la preinscripció?

Avui comencen les preinscripcions  per als nous alumnes. En aquesta infografia podeu veure les opcions per poder realitzar-la.  Avui començen les...

llegir més »

Pla de reobertura juny 2020

Pla de reobertura Juny 2020

Segons les orientacions del Pla d'Obertura dels Centres Educatius ordenat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el curs acadèm...

llegir més »

https://sites.google.com/vedrunasantboi.cat/escolavedrunasantboi/principal?authuser=0

Espai web Vedruna a casa

Us donem la benvinguda a VEDRUNA SANT BOI A CASA! L'equip de l'escola hem pensat que aquesta site, operativa a partir del proper dimecres 15 d'abri...

llegir més »

Calendari 19-20

Calendari 2019-2020 Inici de les classes 12 setembre 12-13 de setembre entrada progressiva de P-3 Finalització de les classes 19 de jun...

llegir més »