Barem d'admissió

CRITERIS GENERALS

 Germans matriculats al Centre

 Pares, mares o tutors legals que treballen     al Centre

 40 punts

40 punts

 

Domicili dins de l'àrea de proximitat del   Centre

 Lloc de treball dels pares en l'àrea   d'influència

 Domicili dins de la mateixa població del   Centre

30 punts

20 punts

 

10 punts

 Quan el pare o la mare, tutor o tutora,siguin benenficiaris   de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció   dels fills a càrrec de la persona perceptora.

                       10 punts

Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau   igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o   tutora, un germà o una germana del l'alumne o alumna   acrediti una discapacitiat igual o superiroal 33 %.

                     10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARI  

 Formar part de família nombrosa i/o  monoarental

                      15 punts


Vincles d'interès


També et pot interessar...
Calendari curs: 20-21

Calendari 20-21

Calendari escolar curs:20-21   Inici de curs 14 de setembre Adaptació P3  14 i 15 de setembre  Matí:10h-11:30h Tarda:15:40h-1...

llegir més »

LListat LLibres curs 2020-2021

llegir més »