Atenció a la diversitat

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) està formada actualment per:

-       Cap d’Estudis: Núria Donaire

-       Mestra d’Educació Especial: Feli Martínez

Amb el suport de l’Equip d’assessorament psicopedagògic i social dels Serveis Educatius (EAP).

 

Funcions més destacades:

- Donar suport als tutors/es per tal de personalitzar l’atenció educativa dels alumnes tenint en compte els seus trets diferencials.

- Buscar recursos educatius i materials que facilitin l’accés als aprenentatges del currículum.

- Treball d’observació i detecció de possibles necessitats que puguin sorgir per donar una atenció precoç.

- Proposar i col·laborar en els Plans Individualitzats; elaboració i seguiment.

- Fer el seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques.


També et pot interessar...

Horari per emprovar roba

26 i 27 de juny: de 9 a 11h. 5 i 6 de setembre: de 9 a 11h

llegir més »

LListat dels llibres de text curs 18-19

Curs 2018-19

llegir més »