Departament d'orientació i intervenció psicopedagògica (DOIP)

L'escola compta amb un servei propi d'atenció a la diversitat (DOIP) 

Aquest departament es coordina amb l'EAP de zona i amb altres serveis externs públics i privats tan educatius com de salut: CDIAP, CSMIJ, pediatres, psiquiatres, piscòlegs, logopedes, educadors socials, assistents socials, CREDA...

  

 Les seves funcions es concreten en :

 

- Donar suport als tutors/es per tal de personalitzar l'atenció educativa dels alumnes tenint en compte els seus   trets diferencials.

- Buscar recursos educatius i materials que facilitin l'accés als aprenentatges del currículum.

- Treball d'observació i detecció de possibles necessitats que puguin sorgir per donar una atenció precoç.

- Proposar i col·laborar en els Plans Individualitzats; elaboració i seguiment.

- Fer el seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques.

- Vetllar pel seguiment psicopedagògic de l'alumnat de l'escola. 

 

Qui forma part del Departament d'Orientació i i Intervenció Psicopedagògica (DOIP) a escola?

 

Feli Marínez           - Coordinadora del Departament (DOIP) 

Laura Fernández    - Directora General

Judith Escrivà        - Integradora Social

Irene Sánchez        - Psicòloga

 

 

 

 


Arxius d'interès

Vincles d'interès


També et pot interessar...
Calendari curs: 20-21

Calendari 20-21

Calendari escolar curs:20-21   Inici de curs 14 de setembre Adaptació P3  14 i 15 de setembre  Matí:10h-11:30h Tarda:15:40h-1...

llegir més »

LListat LLibres curs 2020-2021

llegir més »