Aprenentatge de l'anglès

EDUCACIÓ INFANTIL

L’aprenentatge d’una llengua estrangera és beneficiós pel desenvolupament dels infants, motiu pel qual des de la nostra escola comencem a treballar-ho des de l'etapa d'infantil. L'eix del nostre projecte gira entorn al seguiment de les aventures del Captain Jack, la narració de les quals es desenvolupen durant els tres nivells de l'etapa d'infantil.

El projecte s'estructura en dues hores setmanals, en les quals els alumnes acompanyen a Jack i als seus amics en el descobriment del món que els envolta. Una hora, la dediquem a treballar dins de l'aula amb el “Pupil Book” i les “Flashcards”, amb la finalitat d'introduir i conèixer el vocabulari de les unitats didàctiques. Cal destacar la importància dels recursos auditius com cançons,phonics, i el fet que la mestra es dirigeixi a ells en anglès; perquè aquests els ajuden a familiaritzar-se amb l'idioma i els motiva per començar a utilitzar-lo. Expressions com el good morning, hello, thank you, please, etc les van fent seves al llarg del curs i són la base per al funcionament del dia a dia. A mesura que els alumnes van creixent, els continguts es van ampliant amb la finalitat d'enriquir i ampliar el seu vocabulari.

L'altra hora setmanal, “Let's Play”, la treballem amb  la pissarra digital on els nostres alumnes utilitzen els recursos digitals de les unitats didàctiques treballades a dins de l'aula. És en aquest moment on els alumnes posen en pràctica i interioritzen  els conceptes treballats. L'escolta de contes, exercicis de comprensió i de relació, ajuden en l'adquisició de vocabulari i expressions motivant-los en la participació i l'aprenentatge.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 La nostra escola treballa la llengua anglesa des d’un enfocament vertical.

Desenvolupem en els alumnes les quatre habilitats bàsiques de la llengua (skills):

Speaking (Expressió oral)

Listening  (Comprensió oral)

Writing (Expressió escrita)

Reading (Comprensió escrita)

A la nostra escola treballem perquè els nostres alumnes assoleixin un nivell òptim d’aquestes habilitats en acabar l’Educació Primària. És per això que hem ampliat les hores dedicades a l’aprenentatge d’aquesta llengua.

 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE L’ANGLÈS

Educació Infantil: 2 h. complementàries, Cicle Inicial: 2 h. curriculars + 1 h. complementària(Let’s play!), Cicle Mitjà i Cicle Superior: 3 h. curriculars de Llengua Anglesa+1h. curricular Arts & Crafts (Plàstica) +1h.complementària (English Workshop)

 

Ensenyem la llengua anglesa de forma competencial. Això vol dir ensenyar als alumnes a entendre el que escolten i llegeixen i a expressar-se verbalment i per escrit gaudint el més possible.

A partir del Cicle Mitjà,  els nostres alumnes  realitzen l’àrea de Plàstica en Anglès. És el que es coneix amb  el nom de CLIL (Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprenentage Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

D’igual manera, al Cicle Superior treballem continguts de l’àrea de Medi Natural en llengua anglesa.

Els alumnes del Cicle Mitjà i Superior representen obres de teatre per al més petits de l’escola. Anomenem aquest taller  “Acting Time”. Així mateix, també assistim a representacions teatrals en llengua anglesa fora de l’escola: Robin Hood, Snowwhite…

L’Hora del Conte (Storytelling Sessions) també és present a l’escola. Un narrador/a ens visita i explica contes I històries en llengua anglesa.També et pot interessar...

Horari per emprovar roba

26 i 27 de juny: de 9 a 11h. 3 de juliol: de 16 a 18h 5 i 6 de setembre: de 9 a 11h

llegir més »

LListat dels llibres de text curs 18-19

Curs 2018-19

llegir més »