Ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Benvolgudes famílies;                                 

       

 

Informem que s'ha publicat la convocatòria dels "Ajuts per alumnes amb necessitats específiques  de suport educatiu”, amb data 14 d'agost de 2018: http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html#dg   

Aquests ajuts estan dirigits a l'alumnat amb necessitats educatives associades a discapacitat o trastorn greu de la conducta, TDAH o altes capacitats (únicament aquestes casuístiques, no d'altres), acreditades pel certificat de discapacitat o bé per l'EAP. 

El termini per presentar la sol·licitud és fins el 27 de setembre.  

La sol·licitud cal emplenar-la de forma telemàtica. En el següent l'enllaç trobareu l'accés per fer la sol·licitud: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=908

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la família més grans de 14 anys.
  2. Document facilitat per l'entitat bancària amb les dades identificatives del compte on es vol percebre l'ajuda: codis que identifiquen el banc, l'oficina, el dígit de control i el número de compte. També hi ha constar el nom o els noms dels titulars i cotitulars del compte, entre els quals hi ha d'haver l'alumne/a sol·licitant de l'ajuda.
  3. Certificat de discapacitat o certificat de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica dependent de l'administració educativa o departament d'orientació de l'administració educativa.
  4. Les persones que tenen dret a una deducció de la renda (que cal haver declarat a l'apartat h de d'imprès) han de presentar-ne la documentació acreditativa, segons el cas: fotocòpia del carnet de família nombrosa, del llibre de família, del certificat de discapacitat, de la pensió d'orfandat, etc.
  5. En cas de conviure amb la família extensa (avis, tiets,...) s'haurà d'adjuntar el certificat de convivència.
  6. En els casos que només hi hagi ingressos derivats d'ajuts o prestacions, s'hauran de presentar informes de  Serveis Socials o Hisenda, segons el cas.

 

 
També et pot interessar...

Menú del mes

     

llegir més »

Calendari Escolar 2018-2019

Calendari

Calendari 2018-2019   Inici de les classes 12 de setembre 12 i 13 de setembre entrada progressiva de P-3 Finalització de les classes 21...

llegir més »

Ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Benvolgudes famílies;                                            Informem que s'ha publicat la convocatòria dels "Ajuts per alumnes amb necessit...

llegir més »