Organització

EL PATRONAT

El dia 1 de setembre de 2017 es va extingir el Patronat de l'escola Vedruna Sant Boi, perquè vàrem passar a formar part del nou Patronat de Vedruna Catalunya Educació, que agrupa les 36 escoles Vedruna que hi ha a Catalunya.

1.600 mestres, més de 2.000 treballadors, 20.000 alumnes  i unes 14.500 famí­lies, són un dels potencials més grans amb el que compta aquest nou grup al qual pertanyem.

El nou Patronat de Vedruna Catalunya Educació està  format per 11 persones, de les quals la Gna. Montserrat Espinalt, n'és la Presidenta i el càrrec de Vicepresident l'ostenta en Josep M. Roca, el nostre anterior Director General.

El Patronat de la Fundació és l'òrgan col·legiat de màxima representació i té la missió, entre altres, de vetllar pel bon funcionament i la millora de cadascuna de les 36 escoles que en formem part.

EL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar és l'òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte dels drets dels/les alumnes i llurs pares-mares, professors/es, personal d'administració i serveis i institució titular.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES

És l'òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors/es que imparteixen docència al centre. La seva funció principal és proposar i consensuar estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

L'EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE

És l'òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre i col·labora en l'organització, direcció i coordinació d´aquesta mateixa acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors/es.

DEPARTAMENTS

Encara que a les escoles d'Educació Infantil i Primària els equips de treball són anomenen comissions, per raons històriques a la nostra escola hem preferit utilizar la denominació de departaments.

Els departaments de l'escola coordinen l'aacció educativa que es realitza en els diferents àmbits del Projecte Educatiu. Els departaments són cinc: Matemàtiques, Llengües, Pastoral, Noves Tecnologies, Innovació  i Sostenibilitat. Aquests departaments tenen uns caps que es coordinen periòdicament amb l'equip directiu.

L'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes)

És l'òrgan col·legiat que s'encarrega de col·laborar amb la direcció de l'escola i organitzar les activitats extraescolars que es desenvolupen al marge de l'horari escolar.

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El personal d'administració i serveis forma part de la comunitat educativa i col·labora en el treball escolar mitjançant la realització de les tasques encomanades a cadascú.

Vincles d'interèsTambé et pot interessar...
Calendari curs: 20-21

Calendari 20-21

Calendari escolar curs:20-21   Inici de curs 14 de setembre Adaptació P3  14 i 15 de setembre  Matí:10h-11:30h Tarda:15:40h-1...

llegir més »

LListat LLibres curs 2020-2021

llegir més »