Organització

EL PATRONAT

Creat el setembre del 2001, substitueix l’antiga institució titular –Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna-. Defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares i les mares dels alumnes, el professorat i el personal d’adminiatració i serveis. El Titular del centre és el representant ordinari del Patronat en la comunitat educativa i davant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

EL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte dels drets dels/les alumnes i llurs pares-mares, professors/es, personal d’administració i serveis i institució titular.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES

És l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors/es que imparteixen docència al centre. La seva funció principal és proposar i consensuar estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

L’EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE

És l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre i col·labora en l’organització, direcció i coordinació d´aquesta mateixa acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors/es.

L’EQUIP DE COORDINACIÓ D’ESCOLA

És l’òrgan col·legiat que té la missió de facilitar la participació corresponsable en l’organització i coordinació de l’acció educativa realitzada pel conjunt de professors/es. El formen els coordinadors de cada cicle i és presidit per la Cap d’Estudis.

L’AFA (Associació de Famílies d'Alumnes)

És l’òrgan col·legiat que s’encarrega de col·laborar amb la direcció de l’escola i organitzar les activitats extraescolars que es desenvolupen al marge de l’horari escolar.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El personal d’administració i serveis forma part de la comunitat educativa i col·labora en el treball escolar mitjançant la realització de les tasques encomanades a cadascú.També et pot interessar...

Manifest Vedruna Catalunya

llegir més »

Calendari 2017-2018

Calendari 2017-2018 Inici de les classes 12 setembre  12-13 de setembre entrada progressiva de P-3 Finalització de les classes 22 de ju...

llegir més »