Notícies

Proposta de Llei d'Etiquetatge i Traçabilitat dels Béns de Consum

Divendres, 19 d'octubre a les 12.30 h, l'Equip de Gestió de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, els directors generals de les 36 escoles Vedruna Catalunya i els col·laboradors en el projecte de la ILP, estan convocats al Parlament de Catalunya per per fer l'acte de jurament de fedataris i impulsar la iniciativa de l'alumnat de 2n d'ESO de l'escola Vedruna Vall de Terrassa que ha presentat una proposició de Llei de l'etiquetatge i la traçabilitat dels béns de consum en el marc del projecte educatiu Projectes 9.2. La iniciativa, que ha comptat amb la tecnologia de l'empresa sabadellenca, Twenty Corner SL, permet l'obtenció de la informació de l'origen dels productes de forma verídica i contrastada. La iniciativa pretén aconseguir un sistema d'etiquetatge dels béns de consum més responsable i ètic amb el seu origen.
Aquest serà el punt d'inici per a la recollida de les 50.000 signatures que necessitem perquè aquesta ILP pugui ser debatuda en seu parlamentària.